Bộ Y tế hướng dẫn cách ly y tế tại nhà với những người đã tiếp xúc với người có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân mắc COVID-19 (đối tượng F2), những người tiếp xúc gián tiếp (đối tượng F3, F4). Bánh đậu xanh rồng vàng Hữu Bình

Bánh đậu xanh rồng vàng Hữu Bình

+84 982 420 984