Các giải thưởng uy tín của Sản Phẩm

Video giới thiệu Sản Phẩm

Bánh đậu xanh rồng vàng

Công ty Bánh Ngọt Hữu Bình. … Bánh đậu xanh Hữu Bình từ lâu đã khẳng định được thương hiệu với những chiếc bánh được sản xuất bằng bí quyết gia truyền kết hợp với công nghệ hiện đại, vẫn giữ được những phong vị truyền thống như nhân thập cẩm … Địa phương làm bánh đậu xanh nổi tiếng là Hải Dương.

Bánh đậu xanh rồng vàng

Công ty Bánh Ngọt Hữu Bình. … Bánh đậu xanh Hữu Bình từ lâu đã khẳng định được thương hiệu với những chiếc bánh được sản xuất bằng bí quyết gia truyền kết hợp với công nghệ hiện đại, vẫn giữ được những phong vị truyền thống như nhân thập cẩm … Địa phương làm bánh đậu xanh nổi tiếng là Hải Dương.

Bánh đậu xanh rồng vàng

Công ty Bánh Ngọt Hữu Bình. … Bánh đậu xanh Hữu Bình từ lâu đã khẳng định được thương hiệu với những chiếc bánh được sản xuất bằng bí quyết gia truyền kết hợp với công nghệ hiện đại, vẫn giữ được những phong vị truyền thống như nhân thập cẩm … Địa phương làm bánh đậu xanh nổi tiếng là Hải Dương.

+84 982 420 984